วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่ง-รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น