วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะกรรมการการตรวจสอบการดำเนินงานในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น