วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดร.บรรเจิดฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น