วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น