วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Amss++) ในเรื่องการลา และการขออนุญาตไปราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น