วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำเข้าข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียนผ่านระบบ ZOOM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น