วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การประชุมการขับเคลื่อน ต้นแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ และการพัฒนาศูนย์การเรียนต้นแบบ เพื่อสร้างทางเลือกการศึกษาที่สอดคล้องกับเด็กเสี่ยงหลุดและเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น