วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

29 มิถุนายน 2565 สพป.รบ.1รับชมรายการพุธเช้าฯครั้งที่ 22 และประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 18 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ติดตามการพัฒนาปรับปรุงสำนักงาน และติดตามการดำเนินงาน ITA ฯลฯ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น