วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ราชบุรี เขต 1 บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม รวมจำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น