วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ(แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย) กับโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีที่เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องและโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) โรงเรียนวัดโพธิ์ดก และโรงเรียนวัดหนองบัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น