วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุม รวมจำนวน 33 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น