วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพุดพิชญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น