วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม และ นายยรรยงค์ เจริญศรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น