วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 มอบหมาย น.ส.ฐาปณี พวงงาม รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวรัตนาวดี นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรสะเดา รับการประเมินและให้การต้อนรับคณะกรรมกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น