วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม รวมจำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น