วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ ผศ.ดร.ชวน ภารังกูล มหาวิทยาลัยราชกัฏหมู่บ้านจอมบึง รองผอ.สพป.รบ.1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพุดพิชญา มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา จำนวน 39 คน ประกอบด้วย **นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 34 จำนวน 23 คน **นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษ รุ่นที่ 35 จำนวน 16 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น