วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีปิดโครงการอบรมฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้งานการบริหารการศึกษา สำหรับนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น