วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

16 กรกฎาคม 2565 (09.00-10.00 น.) นางสาวฐาปณี พวงงาม รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 บรรยายประสบการณ์การบริหารการศึกษาและให้ความรู้แก่นักศึกษาฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น